Metodická podpora pro výuku > Šetrná spotřeba vody

Spočítej si vodní stopu - průvodní video k úkolu do výuky

Video přibližuje, co je to vodní stopa a jak se počítá. Kolik vody spotřebujeme na výrobu litru mléka, kilogramu masa, nové džíny anebo na mobilní telefon. Připomíná také základní principy šetrné spotřeby, které vedou ke snižování vodní stopy. Video lze využít, jako průvodní ke stejnojmennému úkolu (viz Úkoly do výuky).

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 1. díl - Proč je voda důležitá

Úvodní video k tématu šetrné spotřeby vody připomíná klíčové informace o vodě na planetě Zemi a o jejím významu pro rostliny, živočichy a lidi. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 2. díl - Proč je voda pro některé lidi vzácná

Video upozorňuje na nedostatek vody, s kterým se již nyní potýkají lidé v některých částech světa. Poukazuje na to, že naše nadměrná spotřeba ohrožuje zdroje vody u nás, ale zároveň ještě zhoršuje situaci v zemích, kde je vody nedostatek. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 3. díl - Odkud se bere voda v kohoutku

Cílem videa je přiblížit dětem, jaké máme v České republice zdroje pitné vody. Chceme je také vést k tomu, aby zapátraly ve svém regionu, odkud proudí voda přímo k nim do jejich kohoutku. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 4. díl - Co se děje s vodou, než si jí napustíte do sklenice

Cílem videa je přiblížit dětem vodárenský proces, tedy co všechno se musí s vodu stát, než se dostane k nám domů, kde si ji napustíme z kohoutku do sklenice. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 5. díl - Jak funguje čistírna odpadních vod

Video dětem přibližuje, co se stane se znečištěnou vodou, když poté co odteče z umyvadla, vany nebo toalety. Dozví se, že jako odpadní voda odchází kanalizací do čistírny odpadních vod a odtud se vyčištěná vrací zpět do přírody. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 6. díl - Kolik vody denně spotřebujeme

Prostřednictvím videa se děti dozví, že každý z nás denně spotřebujeme přibližně 90 litrů vody. Zároveň si připomenou, proč je důležité vodu šetřit a jak na to. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 7. díl - Jak můžeme snížit spotřebu vody

Pojďme se podívat na praktické tipy, kterými lze spotřebu vody v domácnostech ale i ve škole snížit o jednotky až desítky procent. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 8. díl - Spočítej si vodní stopu

Děti se dozví, co je to vodní stopa a jak se počítá. Kolik vody spotřebujeme na výrobu litru mléka, kilogramu masa, nové džíny anebo na mobilní telefon. Video také připomíná základní principy šetrné spotřeby, které vedou ke snižování vodní stopy. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 9. díl - Stručná vodárenská historie

Dnes stačí jen otočit kohoutkem a vody máme kolik potřebujeme. Video nás zavede dohistorie - kdy a kde se začaly budovat první vodovody a kanalizační síť, co hrozilo lidem ve středověku ze závadné vody nebo kdy se v českých městech začala budovat vodovodní síť. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 10. díl - Proč zadržovat vodu v krajině

Video poskytuje informace, co je to povodí a která tři hlavní evropská se nachází v České republice. Dále proč se v současnosti zadržuje méně vody v krajině, než tomu bylo v minulosti. Nebo jaká opatření podpoří zadržování vody v krajině. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 11. díl - Co obsahuje odpadní voda a jak vznikne havárie

Děti se dozví, co obsahuje městská odpadní voda, jak může dojít k havárii v potrubí, nebo co bychom do neměli splachovat do záchodů a vodovodních výlevek. Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 12. díl - Co do kanalizace nepatří

Které věci se do kanalizace nesmí dostat? Proč mají tuky a oleje tak negativní vliv na kanalizaci? Kde můžeme odevzdat nespotřebované léky? Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - Voda a její význam - stručný úvod do tématu (zkrácený 1. a 2. díl)

Prostřednictvím videa získají děti základní informace o významu vody pro naši planetu a pro nás lidi. Toto video je zkrácenou verzí prvního a druhého dílu seriálu. Video vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - Vodárenský proces (zkrácený 3.,4. a 5. díl seriálu)

Prostřednictvím videa získají děti základní informace o vodárenském procesu a o tom jak funguje čistírna odpadních vod. Toto video je zkrácenou verzí třetího, čtvrtého a pátého dílu seriálu. Video vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. 

Vymyslete reklamní kampaň, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody - průvodní video k úkolu do výuky

Zveme žáky a studenty, aby vymysleli reklamní kampaň, která lidem napoví, jak se k vodě chovat ohleduplně a snížit její spotřebu, ať už doma nebo ve škole. Video lze využít, jako instruktážní (průvodní) ke stejnojmennému úkolu (viz Úkoly do výuky). Video seriál vytvořilo Recyklohraní v rámci projektu EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní. Jeho partnery byly Středočeský kraj a společnost Veolia. Seriál volně doplňuje metodickou příručku EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní.

Představení metodické příručky a výukových scénářů EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - mateřské školy

Krátká videoprezentace seznámí pedagogy mateřský škol s metodickou příručkou EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní a zároveň jim představí výukové scénáře, které mohou zařazovat do environmentálního vzdělávání v mateřských školách. Metodiky (výukové scénáře) vytvořilo Recyklohraní ve spolupráci s partnery, kterými byly Středočeský kraj a společnost Veolia. 

Představení metodické příručky a výukových scénářů EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 1.st základní školy

Krátká videoprezentace seznámí pedagogy prvních stupňů základních škol s metodickou příručkou EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní a zároveň jim představí výukové scénáře, které mohou zařazovat do environmentálního vzdělávání v mateřských školách. Metodiky (výukové scénáře) vytvořilo Recyklohraní ve spolupráci s partnery, kterými byly Středočeský kraj a společnost Veolia. 

Představení metodické příručky a výukových scénářů EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - 2.st základní školy

Krátká videoprezentace seznámí pedagogy druhých stupňů základních škol s metodickou příručkou EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní a zároveň jim představí výukové scénáře, které mohou zařazovat do environmentálního vzdělávání v mateřských školách. Metodiky (výukové scénáře) vytvořilo Recyklohraní ve spolupráci s partnery, kterými byly Středočeský kraj a společnost Veolia. 

Představení metodické příručky a výukových scénářů EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní - střední školy

Krátká videoprezentace seznámí pedagogy středních škol s metodickou příručkou EKOABECEDA aneb Buďme k vodě šetrní a zároveň jim představí výukové scénáře, které mohou zařazovat do environmentálního vzdělávání v mateřských školách. Metodiky (výukové scénáře) vytvořilo Recyklohraní ve spolupráci s partnery, kterými byly Středočeský kraj a společnost Veolia. 

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.