Témata a aktivity

Naším cílem je povzbuzovat mladé lidi, aby vnímali svou spoluzodpovědnost za životní prostředí, uvědomovali si svoji roli i to, co oni sami mohou v každodenním životě udělat pro změny k lepšímu.

Níže je stručný přehled, co vše nabízíme a co mohou školy od mateřských přes základní až po střední využívat v rámci ekologického vzdělávání. Většinu podkladů připravujeme v adaptacích, tak aby s nimi mohly pracovat různé věkové skupiny žáků a studentů. Kalendář Recyklohraní pro školní rok 2021/2022 najdete zde. Obsahuje termíny sběrových kampaní, osvětových úkolů, výjezdních lektorských programů a dalších plánovaných akcí. 

NAŠE TÉMATA

 • Třídění a recyklace elektrospotřebičů, baterií a tonerů do tiskáren
  Proč je důležité třídit? Jak tím chráníme přírodu? Kde jsou sběrná místa? Jak probíhá recyklace elektrospotřebičů, baterií a tonerů a co nového díky ní vzniká?
 • Předcházení vzniku odpadu a cirkulární ekonomika
  Proč je lepší věci využívat opakovaně, vyměňovat si je a opravovat, než si stále pořizovat nové? A věděli jste, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne? Toto téma v současné době Recyklohraní řeší i prostřednictvím dvou projektů spolufinancovaných Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, a to konkrténě projektem Ekoučitel pro vzdělávání pedagogů a rovněž projektem Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů.
 • Klimatická změna
  Co se děje s klimatem a přírodou? Jaký vliv má na tyto změny člověk? A co každý z nás můžeme dělat, aby tyto změny nebyly tak velké a zároveň jsme se dokázali adaptovat na změny, kterým už zabránit nelze? Téma klimatické změny řeší Recyklohraní prostřednictvím projektEkoabeceda pro klima podpořeného z Norských fondů.
 • Šetrná spotřeba vody
  Čím to, že nám vody ubývá? Je opravdu tak těžké s vodou šetřit a chránit vodní zdroje? A co vše se musí stát, než si z kohoutku natočíme vodu do sklenice?


ZAPOJTE SE DO NAŠICH OSVĚTOVÝCH AKTIVIT

 • Osvětové úkoly
  Každý školní rok připravujeme pro školy minimálně 4 osvětové úkoly. Žáci a studenti se při jejich plnění něco nového naučí, přitom rozvíjejí svou tvořivost, bádají, využívají a upevňují znalosti, dovednosti a kompetence z různých předmětů a posilují týmového ducha. Aktuální nabídku najdete zde.
 • Lektorské programy
  Naši lektoři navštěvují školy a zábavnou formou učí žáky a studenty základům správného třídění a recyklace odpadů. V nabídce je též seminář pro pedagogy k problematice předcházení vzniku odpadu a jeho zařazení do výuky. Aktuální nabídku, z které si můžete objednat, najdete zde
 • Metodické materiály EKOABECEDA
  Pro pedagogy jsme připravili metodické a výukové materiály s názvem EKOABECEDA ke snadnému uchopení a oživení environmentální výchovy v MŠ, ZŠ i na SŠ. Zahrnují také konkrétní scénáře pro vyučovací hodiny, projektové dny či volnočasové aktivity. Všech 6 dílů je volně ke stažení zde.
 • Podpora sdílení mezi pedagogy
  Podněcujeme aktivní pedagogy, aby s ostatními kolegy sdíleli zkušenosti, tipy a náměty ze své pedagogické praxe. Nápady na výuku EVVO například ve formě tematických hodin, projektů a projektových dní najdete zde.

OD TEORIE K PRAXI ANEB TŘIĎTE A SBÍREJTE S NÁMI

 • Sběrné nádoby a svoz
  Podporujeme praktickou zkušenost žáků a studentů s tříděním odpadu a se zpětným odběrem. Školy se mohou aktivně zapojit do sběru drobných spotřebičů, baterií a akumulátorů z domácností, tonerů do tiskáren a mobilních telefonů. Ve spolupráci s našimi partnery, kolektivními systémy, jim poskytujeme sběrné nádoby. Když je školy naplní, zajistí naši partneři svoz vybraného odpadu a jeho recyklaci. Chcete si to také vyzkoušet? Napište nebo nám zavolejte. Kontakty jsou zde
 • Sběrové kampaně a soutěže
  Minimálně 2x ročně, zpravidla na podzim a na jaře, organizujeme kampaně zaměřené na sběr drobných elektrospotřebičů a baterií. Školy, které jich vyberou největší množství, jsou za svou aktivitu odměněny. Jak soutěž dopadla v minulém školním roce, najdete zde. Obvykle 1x ročně se uskutečňuje kampaň se soutěží zaměřená na sběr vysloužilých mobilních telefonů.

 

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.