Výjezdní programy

Recyklace očima mladého vědce – odměna pro nejaktivnější školy

Díky dotaci SFŽP odměníme nabídkou dotovaného programu nejaktivnější ZŠ v každém ze 14 krajů ČR. Částečně již nyní v květnu a v červnu v Praze a Středočeském kraji, další kraje pak na počátku nového školního roku. 

Celkem se jedná o 44 lektorských dnů. Těšíme se na zvídavé žáky a Vám pedagogům děkujeme za aktivní spolupráci při osvětě třídění a recyklace.

Zpět