Výjezdní programy

Kraj Vysočina navštívila Recyklace hrou

V průběhu měsíce dubna navštívili naši lektoři s výjezdním programem Recyklace hrou Kraj Vysočina. Velice si vážíme, že tento program získal finanční podporu Fondu Kraje Vysočina. 

Celkem program proběhl na 15 školách. V nich se děti z 99 tříd se hravou formou dozvěděly o způsobech recyklace, nakládání s odpady a o tom, co se s recyklovanými věcmi děje dál. 

Děkujeme za spolupráci.

               

                                                  

   ​  

 

Zpět