Výjezdní programy

Recyklace hrou v Kraji Vysočina

V průběhu října 2015 zavítá program Recyklace hrou a jeho lektorský tým do 20 základních škol v Kraji Vysočina. Výjezdy se uskuteční díky finanční podpoře z Fondu Vysočiny.

 

Fond Vysočiny

Zpět