Výjezdní programy

Recyklace očima mladých vědců

Recyklohraní, o.p.s., nabízí interaktivní vzdělávací program pro ZŠ zaměřený na environmentální výchovu.

Plánujete školu v přírodě nebo projektový den?

Nabízíme vám zajímavý program, při kterém se děti rozhodně nebudou nudit!

Žáci pochopí zákonitosti přírody a vlivu člověka na ni, uvědomí si možné následky svého chování a vědomě přijmou zodpovědnost za své jednání.

Program je rozdělen do tematických okruhů: Recyklace a vodní svět, recyklace a energie, recyklace a půda, recyklace a vzduch, recyklace a životní styl.

Jedná se o badatelsky orientovanou výuku, hravé pokusy, pozorování přírody v terénu i v učebně, sběr dat v přírodě, projektovou výuka, práci s informacemi metodou E-U-R (kritické myšlení), mezipředmětové vazby apod.

Program je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy (náplň volnočasové části dne). Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova. Programem provází vyškolení odborní lektoři.

Cena je individuální (od 100 Kč za dítě/den), vychází z konkrétních požadavků objednatele (školy) a zahrnuje výukové materiály (pracovní listy i materiály potřebné k pokusům) a práci lektora v rozsahu cca 5 hod. denně. Je možná úhrada body z projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
 

Pro více informací volejte naši INFO linku číslo: 739 280 887. Letáček k programu je ke stažení zde.
 

Zpět