Výjezdní programy

Ekoučitel roku 2014/15 - projekt pro tento školní rok zrušen

Velmi nás to mrzí, ale z důvodu malého zájmu ze strany učitelů, jsme nuceni projet pro tento školní rok zrušit. Doposud zaslané výstupy budou samozřejmě bodově ohodnoceny.

​Projekt EKOUČITEL 2013/14 probíhá v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 5. 2015. Zapojit se může pedagog z MŠ, ZŠ i SŠ, ale taképedagog volného času či pracovník v dětských či mateřských centrech z celé České republiky. Jedinou podmínkou je zaslání vyplněné přihlášky (naleznete zde). Po splnění vyhlášených kritérií obdrží certifikát EKOUČITEL roku 2014/15, dárek a ti nejlepší budou pozváni na slavnostní a zážitkové vyhlášení výsledků.

Kritéria pro udělení certifikátu EKOUČITEL roku 2014/15

  • Pedagog spolu se svými žáky zrealizuje nejpozději do 31. 5. 2014 minimálně jeden ekologický projekt s libovolným zaměřením.
  • Pedagog spolu se svými žáky připraví osvětovou kampaň na podporu zpětného odběru použitých baterií, elektrozařízení a světelných zdrojů ve svém městě, své obci nebo městské části. Rozsah kampaně není rozhodující.
  • Pedagog sdílí minimálně jeden návrh vyučovací hodiny/projektu s ekologickou tématikou na stránkách www.recyklohrani.cz. Zaslaný návrh musí být předem ověřený ve vlastní pedagogické praxi.
  • Pedagog se spolu se svými žáky zapojí do minimálně 75 % vyhlašovaných osvětových úkolů v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, příp. do akce Recyklace v praxi pro SŠ přihlásí alespoň 1 tým, který odevzdá svou práci k hodnocení.
  • Pedagog doporučí organizátorům projektu aktivitu vhodnou do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět či podobných aktivit. Návrh musí být realizovatelný v běžné školní praxi a měl by se tématicky týkat oblasti zpětného odběru elektrozařízení a baterií. 
  • Pedagog o své činnosti e-mailem informuje organizátory projektu. Pedagogové, kteří se do projektu zapojili ve školním roce 2013/14 musí do nového ročníku zasílat originální návrhy či projekty. 

Výsledkem projektu bude databáze vhodných drobných aktivit do výuky s ekologickou tématikou, které budou v elektronické formě k dispozici všem zájemcům o inspiraci. To usnadní práci jak začínajícím koordinátorům EVVO, tak i zkušeným pedagogům, kteří hledají nové nápady pro své žáky a studenty. 

Bodové ohodnocení do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Ekologický projekt 250 bodů
Osvětová kampaň na podporu zpětného odběru použitých baterií, elektrozařízení a světelných zdrojů 100 - 250 bodů
1 sdílený návrh vyučovací hodiny/projektu s environmentální tématikou 100 bodů za návrh, max. 300 bodů za rok
Doporučí vhodný úkol do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 100 bodů
 
Zpět