Novinky a aktuality

Počítání vodní stopy žáky a studenty zaujalo, do plnění úkolu se zapojilo 247 škol

Cílem osvětového úkolu s názvem Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám napoví bylo přiblížit dětem, že existuje takzvaná virtuální voda neboli vodní stopa. Od poloviny října do konce prosince se do něj zapojilo 247 škol a v nich minimálně 4 222 žáků anebo studentů.

Z celkové počtu účastnících se škol 61 plnilo zadání pro MŠ, dalších 98 pro 1. stupeň ZŠ, 74 pro 2. stupeň ZŠ a 14 škol zadání pro SŠ. Nad zadáním úkolu strávili žáci a studenti dohromady minimálně 318,25 hodin. Pravděpodobně však více, protože 29 škol uvedlo, že plnění úkolu věnovaly více než 120 minut. Do celkové statistiky je však u nich započítána jen hodnota 120 minut.

Ze statistik Recyklohraní dále vyplývá, že 25 škol věnovalo úkolu 30 minut, 45 škol pak 45 minut, 32 škol 60 minut, 83 škol 90 minut, 33 škol 120 minut a jak již bylo zmíněno 29 škol se úkolem zabývalo déle než 120 minut. Z toho je patrné, že nejčastěji školy úkol využily, jako náplň jedné až dvou vyučovacích hodin. Zhruba čtvrtina škol se však úkolem zabývala déle – soudíme, že to mohlo být také v rámci projektových či tematických dní.

Prostřednictvím úkolu jsme školákům zprostředkovali informace o vodní stopě – tedy o vodě, která musela být spotřebována na produkci potravin, produktů nebo služeb, které využíváme. Dozvěděli se například, kolik vody je potřeba na výrobu třeba litru mléka, kilogramu masa, na nové džíny anebo na mobilní telefon. Ukázali jsme jim zároveň základní principy šetrné spotřeby, které vedou ke snižování vodní stopy.

Abychom mohli pracovat i s malými dětmi, využili jsme pohádku Jak krtek ke kalhotkám přišel. Autoři Eduard Petiška a Zdeněk Miler už v roce 1957 dokázali v tomto příběhu krásně popsat, že než si krteček oblékne vysněné kalhotky, musí toho hodně udělat a voda v tom hraje důležitou roli. Starší žáci a studenti zase zapojili matematiku, když si s pomocí pracovních listů počítali svou denní vodní stopu. Vytvářeli také prezentace a myšlenkové mapy, prostřednictvím kterých měli za úkol vysvětlit spolužákům princip vodní stopy. K dispozici měli též hrací kartičky a přiřazovali vybrané potraviny a další produkty k množství vody, která byla spotřebována při jejich výrobě.

K úkolu jsme vedle textového zadání připravili i instruktážní video – k dispozici zdeVybrané forografie k úkolu najdete ve zprávě zde.

Partnerem úkolu byly vodárenské společnosti ze skupiny Veolia. Za splnění úkoly získaly zaojené školy body do celoroční hry

> Připomínáme, že aktuálně můžete až do konce ledna plnit další zajímavý úkol s názvem Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí. Zadání najdete zde.

Zpět