Novinky a aktuality

Recyklohraní vám přeje krásné Vánoce a vydařený rok 2022

Milé paní učitelky, milí učitelé a všichni příznivci Recyklohraní! Za celý náš tým Vám děkuji za krásný rok společné práce při ekologickém vzdělávání v mateřských, základních a středních školách v rámci školního vdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. 

 

Jedno čínské přísloví praví: Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. Ve školách děláte velké věci! Dáváte mladé generaci pomyslné pruty v podobě znalostí, inspirace a příkladů, a otevíráte jim tím cestu k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Moc si toho vážíme. 

Užijte si radost a pohodu Vánoc a do nového roku 2022 Vám ze srdce přejeme především pevné zdraví, štěstí a lásku. 

Hana Ansorgová
Ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

 Aktuálně z Recyklohraní  
 Do konce prosince nám můžete posílat dokumentaci k úkolu Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám napoví   
 Do konce ledna běží sběrová kampaň Starý mobil pro Remobil (soutěží se o výlety do science centra) a můžete se také zapojit do plnění úkolu Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí

Plánujeme  
→ 
V únoru vyhlásíme osvětový úkol zaměřený na sběr a recyklaci baterií a elektrospotřebičů 

 Březen bude patřit jarní sběrové kampani zaměřené na elektro 
 V dubnu zveřejníme úkol, který věnujeme tématu kompostování

Zpět