Novinky a aktuality

 • 17
  03

  Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma. - již známe vítěze!

  Literární soutěže se zúčastnilo 594 škol. Všem školám, které nám zaslaly příspěvek do soutěže na téma Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma. bylo připsáno 50 bodů. Vítězové jednotlivých kategorií získali zvláštní bonifikaci ve výši 500 bodů. Vítěze zveme na veřejné autorské čtení spojené s křestem brožurky s oceněnými pracemi, které se uskuteční 24. března od 14h v Domě knih Kanzelsberger na Václavském náměstí v Praze.

 • 09
  03

  Jak je to u nás ve škole? - skupinový úkol

  Skupinového úkolu se zúčastnilo 550 škol. Všem školám, které nám zaslaly zprávu na téma Jak je to u nás ve škole? bylo připsáno 200 bodů. Nejlepší práce, které budou odměněny zvláštní bonifikací ve výši 500 bodů, budou vyhlášeny prostřednictvím našich webových stránek na začátku dubna.

 • 09
  03

  Koš snů - skupinový, výtvarně technický úkol

  Vyhlašujeme soutěž o nejnápaditější a nejpraktičtější koš na třídění odpadů! Vytvořte model vašeho „koše snů“, vyfotografujte jej a popište ve zprávě, kde uvedete jeho rozměry, materiál, ze kterého by měl být vyroben, způsob obsluhy, případně další přednosti. Každá škola, která se zúčastní úkolu a zašle do 5. dubna 2009 vypracovanou zprávu, získá 200 bodů. Dvacet nejlepších prací, které zaujmou buď obsahem, nebo způsobem zpracování, získá navíc bonus 500 bodů. Tři nejlepší práce, které vybere odborná komise složená ze zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. získají bonus 1000 bodů.Oceněné práce budou vystaveny v rámci celostátní konference Odpady a obce 2009, pořádané v červnu v Hradci Králové. Úplné zadání skupinového úkolu naleznete zde.

 • 26
  02

  Vyhodnocení škol za I. pololetí školního roku 2008/2009

  Zajímá vás, jak si vedete v porovnání s ostatními školami? Podívejte se na přehled škol, které nasbíraly během prvního pololetí nejvíce bodů. Všechny školy, které s námi v I. pololetí aktivně spolupracovaly, tj. školy, které získaly body za sběr baterií, elektrozařízení nebo splnění úkolu, budou odměněny speciální pololetní prémií ve výši 120 bonusových bodů. Bonusové body budou připsány do 15. března 2009

 • 26
  02

  Odměna pro aktivní školy – Hrátky s Asíkem a Batem

  Pro nejlepší 4 školy z každého kraje a 5 škol z kraje Jihomoravského, Moravskoslezského, Středočeského a Hl. města Prahy připravily společnosti Asekol a Ecobat odměnu – naučně vzdělávací program pro žáky I. stupně základních škol Hrátky s Asíkem a Batem. Seznam škol, které budeme v průběhu měsíce března kontaktovat s nabídkou termínu Hrátek s Asíkem a Batem, naleznete zde. Naučně vzdělávací program bude realizován v období 23. března – 30. listopadu 2009.

 • 06
  02

  Potřebujete odvoz větších elektrozařízení?

  Společnost ASEKOL, která zajišťuje zpětný odběr elektrozařzení v rámci programu Recyklohraní je nově připravena v případě potřeby (žádosti školy) zajistit zdarma odvoz již 10 ks ks televizorů / počítačových monitorů nebo více než cca 120 kg ostatních elektrozařízení (tiskáren, kopírek, apod.), které se nevejdou díky svým rozměrům do sběrné nádoby. Za elektrozařízení větších rozměrů budou školám přiděleny body.

 • 02
  02

  Jak je to u nás ve škole? - skupinový úkol

  Popište systém nakládání s odpady u vás ve škole. Zjistěte, které odpady třídíte, do jakých nádob a kdo je za nakládání s jednotlivými druhy odpadů zodpovědný. Každá škola, která se zúčastní úkolu a zašle do 28. února 2009 vypracovanou zprávu, získá 200 bodů. Dvacet nejlepších prací, které zaujmou buď obsahem, nebo způsobem zpracování, získá navíc bonus ve výši 500 bodů. Hodnocení provede odborná komise složená ze zástupců společnosti EKO-KOM, a.s. Oceněné práce budou vystaveny v rámci celostátní konference Odpady a obce 2009, pořádané v červnu v Hradci Králové. Úplné zadání skupinového úkolu naleznete zde.

 • 20
  01

  Objednávky odvozu baterií a elektrozařízení - důležité upozornění!

  Dovolujeme si Vás upozornit, že škola je povinna při objednání odvozu baterií / elektrozařízení naplněnou sběrnou nádobu řádně označit transportním štítkem a vyplnit kolonku „odesilatel“ (=škola). V případě, že zásilka nebude řádně označena, škole nebudou za takto předané množství baterií / elektrozařízení připsány body.

 • 05
  01

  Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma. - literární soutěž

  Napište krátkou povídku nebo fejeton na téma „Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma." o tom, jak probíhá vyřazování starých spotřebičů ve Vaší rodině/domácnosti. Každá škola, která nám zašle do 25. ledna 2009 jednu povídku/fejeton na zadané téma (škola zasílá do soutěže svého favorita), získá 50 bodů. Nejzajímavější práce budou oceněny zvláštní bonifikací ve výši 500 bodů, budou uveřejněny na našich webových stránkách a otištěny v magazínu Zpětný odběr. Úplné zadání literární soutěže naleznete zde.

 • 17
  12

  Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení

  Správně vyplněný dotazník o zpětném odběru elektrozařízení nám zaslalo 521 škol. Všechny školy, které splnily zadaný úkol, získaly 50 bodů. Celkem bylo za Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení přiděleno 26 050 bodů. Gratulujeme!