Novinky a aktuality

Environmentální vyúčtování za sběr elektra

Zajímá vás kolik litrů vody nebo kolik energie bylo ušetřeno na základě skutečnosti, že vaše škola odevzdala k recyklaci staré počítačové monitory a televizní obrazovky? Dozvíte se to v "Environmentálním vyúčtování",které pro vaši školu připravila společnost Asekol,s.r.o.!

Certifikát k tak zvanému „Environmentálnímu vyúčtování“ jste poprvé obdrželi v červnu loňského roku.Vzhledem k příznivým ohlasům jsme se rozhodli připravit pro vás tuto rekapitulaci také pro rok 2010. Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace televizí a počítačových monitorů odevzdaných vaší školou v rámci projektu Recyklohraní.

Sběr, doprava, demontáž a následné využití součástí televizí a počítačových monitorů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a značnou úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (resp. monitoru) například dojde:

- k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje například 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru) 

- k  úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při deseti sprchováních

- ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kilogramů (163 kilogramů u monitorů). Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností (41 domácností u monitorů)   

Pokud by se vaše škola právem ráda pochlubila touto aktivitou, připravili jsme si pro vás materiály, které si můžete stáhnout zde.

Děkujeme, že nám pomáháte šetřit životní prostředí!

V případě zájmu Vám nabízíme ke stažení obrázky, na kterých je formou schématu přehledně znázorňen přínos pro životní prostředí při recyklaci jedné televize nebo jednoho PC monitoru.

Přínos sběru a recyklace jedné televize, obrázek 1 
Přínos sběru a recyklace jedné televize, obrázek 2 
Přínos sběru a recyklace jednoho monitoru, obrázek 1
Přínos sběru a recyklace jednoho monitoru, obrázek 2

Zpět