Novinky a aktuality

Mimořádný úkol Recyklohraní - Zpětný odběr

Recyklohraní a společnost Asekol,s.r.o. vyhlašují mimořádný úkol.Zúčastněte se a podpořte časopis společnosti Asekol s názvem Zpětný odběr, který je zaměřen na problematiku zpětného odběru a recyklace elektroodpadu. Hledáme obrázek na titulní stranu příštího čísla! Podrobné zadání úkolu naleznete zde.
Zpět