Novinky a aktuality

Pojďme myslet jinak. Neplýtvat a omezovat tvorbu odpadů

Nový projekt Recyklohraní s názvem Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů se zaměřuje na výuku a osvětu žáků a studentů k udržitelné spotřebě, prevenci vzniku odpadů a přechodu na oběhové hospodářství. Co zajímavého přináší pro školy?

Projekt vyváženým způsobem kombinuje aktivity pro realizaci v učebnách a venku v kontaktu s přírodou. Školám přináší celoroční hru, atraktivní úkoly a tematické exkurze. Pedagogům pak metodickou podporu, prostor pro sdílení znalostí a zkušeností a široké spektrum výukových materiálů, včetně materiálů zpracovaných v digitální podobě.

Jak už název projektu napovídá, jeho cílem je dosáhnout u žáků a studentů pochopení principů udržitelné spotřeby, významu prevence vzniku odpadů a naléhavosti přechodu společnosti na oběhové hospodářství. „Žijeme v konzumní společnosti, jako spotřebitelům jsou nám stále nabízeny nové a nové výrobky a služby, často jsou nám prezentovány jako nepostradatelné. Chceme pomocí projektu přispět k tomu, že mladá generace bude schopna tuto manipulaci uvidět a zvolit si zodpovědnější cestu a životní styl založený na rozumné spotřebě, neplýtvání a prodlužování životního cyklu produktů,“ říká k tomu Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Školy se zapojují do celoroční hry

Základem projektu je celoroční hra, do které se mateřské, základní a střední školy mohou zapojit v letošním a následujících dvou školních letech. Součástí hry je, že si školy nastaví svůj celoroční cíl, kam se v oblasti přecházení vzniku odpadů a udržitelné spotřeby chtějí posunout a co nového se naučit. Výjimkou je letošní školní rok, kdy z časových důvodů nebylo možné, aby si školy své celoroční cíle určily. V následujících letech pro ně však Recyklohraní připraví pravidla a jednoduché instrukce, jak na to.

Součástí hry je, že děti plní každý rok minimálně 4 tematické úkoly, které Recyklohraní připravuje vždy ve 4 adaptacích podle věku dětí. Zadání k úkolům jsou připravována tak, aby vyváženým způsobem zahrnovala výuku v učebnách a venku v kontaktu s přírodou.

Prostřednictvím místně zakotveného učení, chce Recyklohraní podpořit vztah dětí k místu kde žijí, hledání souvislostí a podporovat lokální partnerství a spolupráci, například s místní samosprávou.

Budou i tematické exkurze

Součástí projektu jsou tematické exkurze pro školní kolektivy, kterých se dohromady uskuteční 168. Každý rok získají 4 nejaktivnější školy v každém kraji finanční podporu na realizaci tematické exkurze. Půjde například o exkurze do místních kompostáren, re-use center, zpracovatelských, recyklačních a dotřiďovacích linek atp.

Samotní pedagogové budou moci využít systematickou metodickou podporou ze strany Recyklohraní. Těšit se mohou na nové metodiky, postupy a tipy využitelné při prezenční výuce i online vzdělávání. K dispozici jim budou také tematická videa, videoprezentace a infografiky. Na platformě webových stránek Recyklohraní bude posílena online platforma pro sdílení zkušeností mezi pedagogy v rámci celé České republiky. V rámci projektu dojde k realizaci výzkumných šetření mezi žáky a studenty a evaluaci mezi pedagogy.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Projekt Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Recyklohraní oslovuje přes 3 800 škol

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 800 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. A právě v těchto tématech chce nyní i díky podpoře SFŽP prohlubovat své angažmá.

Zpět

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.