Novinky a aktuality

Recyklohraní se zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Začíná už s dětmi v mateřinkách a jde na to prakticky, názorně a hravě

Novým projektem Ekoabeceda pro klima se program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět aktivně zapojuje do vzdělávání o změně klimatu. Cílí na pedagogy a žáky mateřských a základních škol a dále na pedagogy a studenty středních škol.

Do konce školního roku 2022/2023 vytvoří Recyklohraní populárně-naučnou metodickou příručku pro učitele Ekoabeceda pro klima a výukové scénáře pro MŠ, ZŠ a SŠ. Odvysílán bude rozhlasový seriál a Recyklohraní školám nabídne videa a osvětové úkoly pro děti a mládež ke změnám klimatu. Projekt Ekoabeceda pro klima byl podpořen grantem z Norských fondů. 

Nový projekt přirozeně navazuje na dlouhodobou spolupráci Recyklohraní se školami na environmentálních tématech. „Za klíčové považujeme srozumitelnost, hravost, praktičnost a názornost, včetně zařazení prvků místně zakotveného učení a učení venku,“ říká k tomu Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s., a dodává: „Máme vyzkoušeno, že je to správná cesta. Děti si tak informace nejen zapamatují, ale snadněji je přijmou, a díky novým poznatkům jsou schopny měnit svoje chování, být zodpovědnější ve spotřebě, neplýtvat, uvědomovat si a nejlépe i snižovat svou uhlíkovou a vodní stopu.“

Recyklohraní je tu pro pedagogy, žáky a studenty

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 800 škol. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně.

Tři pilíře: co je to klimatická změna, co se děje s prostředím a co mohu udělat já

Své zkušenosti chtějí organizátoři nyní zúročit nově také v prezentaci tématu klimatická změna. Vymezili si tři hlavní oblasti. Za prvé – proč by nás měla klimatická změna zajímat, za druhé – jak moje vlastní chování ovlivňuje změnu klimatu, a za třetí – jak změna klimatu ovlivňuje prostředí, ve kterém žiji, co společně můžeme udělat pro zpomalení těchto nepříznivých změn a zároveň jak se na nevyhnutelné změny připravit. 

Na přípravě, tvorbě a oponentuře vzdělávacích a osvětových materiálů s Recyklohraním spolupracují odborníci z akademického a neziskového sektoru. Metodickou podporu má projekt také díky aktivním učitelkám a učitelům z praxe, kteří se zapojují do tvorby a testování materiálů, jež v rámci projektu vznikají. 

Recyklohraní chce být ve vzdělávání o klimatické změně věcné, a kde to jen trochu jde, i pozitivní. Organizátoři chtějí děti podpořit ve vnímání příležitostí, které se změnami přicházejí. Každý může být změnou k lepšímu světu a každý může začít sám u sebe.

Vzdělávání přizpůsobeno věku dětí

„Malé děti v mateřských školách a žáky na prvních stupních základních škol budeme zapojovat především formou příběhů, her, tvoření anebo pozorování nejbližšího okolí.  Naproti tomu starší žáky a studenty provedeme praktickými příklady a pokusy, povzbudíme je ke kritickému myšlení a vidění věcí v souvislostech. Zároveň je navedeme, aby se pokusili také aktivizovat prostředí, ve kterém žijí, například obecní a městská zastupitelstva, místní podnikatele či neziskovky. Velkou pozornost věnujeme také kvalitě a formě vzdělávacích materiálů. Mimo jiné připravujeme sérii tematických videí a videoprezentací,“ dodává ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová. 

Děkujeme za podporu z Norských fondů!

Projekt Ekoabeceda pro klima probíhá od září 2021 do června 2023 a je podpořen z Norských fondů, které přispívají k ochraně životního prostředí České republiky a pozitivně ovlivňují kvalitu života obyvatel. Cílem Norských fondů je zároveň přispívat ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilovat spolupráci mezi Norskem a Českou republikou. 

Partnerem projektu Ekoabeceda pro klima jsou zároveň vodárenské společnosti ze skupiny Veolia.

 

Zpět

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.