Novinky a aktuality

Nové pokyny pro svozy elektrozařízení ve školním roce 2020/2021

Dovolujeme si vás informovat, že počínaje školním rokem 2020/2021 dochází k úpravě pokynů, které se týkají objednávání a svozů elektrozařízení ze škol v programu Recyklohraní. Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům a postupujte podle nich.

Jak už jsme vás informovali, náš dlouholetý sběrový partner, kolektivní systém Asekol, se rozhodl ke konci minulého školního roku spolupráci s Recyklohraním ukončit. S tím souviselo i ukončení katalogu odměn. Veškeré objednávky a svozy sebraných elektrozařízení nově zajišťuje jen společnost ELEKTROWIN. V prvních dnech září jsme ještě dokončovali úpravy v našem informačním systému s cílem zajistit přesměrování škol, které dříve svážel Asekol, na systém společnosti ELEKTROWIN. Nyní již je objednávkový systém znovu zprovozněn.

V NOVÝCH POKYNECH upozorňujeme především na tyto NOVÉ skutečnosti:

  1. Odvoz vybraných elektrospotřebičů bude realizován téměř výhradně v období sběrových kampaní. Svozy proto, prosíme, objednávejte jen v době vyhlášených kampaní. Ve aktuálním školním roce je to v období od 14. 10. – 15. 11. 2020 a 1. – 31. 3. 2021. Výjimkou jsou pouze případy, kdy z organizačního hlediska není možné počkat se svozem ze školy do následující kampaně.
  2. V průběhu vyhlášené kampaně může škola objednat svoz spotřebičů pouze 1x.
  3. Nově budou malé elektrospotřebiče sváženy výhradně ve speciálních bagách společnosti ELEKTROWIN. Při podzimní sběrové kampani obdrží každá škola od přepravce 2 prázdné bagy. Do nich je možné vybrané spotřebiče průběžně uskladnit v zázemí školy. Vybrané spotřebiče pak přepravci předávejte jen v těchto bagách. Pozn.: Je samozřejmě možné, že budete i nadále využívat červenou popelnici, ale shromážděné spotřebiče je třeba před svozem přemístit do bagů.
  4. Upozorňujeme, že minimální sběr je 60 kg spotřebičů v 1 bagu (pro představu jde o 2x obsah červené popelnice, kterou některé školy využívají, nebo 6 ks vysavačů/4 ks mikrovlnných trub/50 ks drobných spotřebičů jako např. fény, rychlovarné konvice, toustovače apod./kombinace výše uvedeného).
  5. Odvoz sebraných elektrospotřebičů může probíhat pouze z místa zaregistrovaného subjektu v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Přepravce si elektrospotřebiče na tomto místě vyzvedne a zajistí si jejich přemístění do svozového vozu. Podmínkou je, že budou umístěny na dobře přístupném místě – tedy v přízemí nebo na místě dostupném výtahem, odkud bude možné je v bagu kompletně vyzvednout. Prosíme, myslete na to při skladování bagů.
  6. Platí i nadále, že bude možné objednat i svoz velkých elektrozařízení, pokud tato zařízení sloužila pro potřeby školy a byla vyřazena z majetku školy.

Podrobné pokyny najdete zde. Doporučujeme, abyste se s nimi seznámili. Je to důležité pro bezproblémovou spolupráci při objednávání a zajištění svozů.

Hlavní motivací pro úpravy podmínek svozů ze strany kolektivního systému ELEKTROWIN je především zefektivnění logistiky při svozu elektra ze škol. Svážet ho méně často avšak ve větším množství a svozy soustředit do období 2 sběrových kampaní, kdy na svážení vyčlení odpovídající kapacitu přepravců. Vás ve školách k tomu účelu vybaví novými bagy a ve spolupráci s přepravci zajistí, aby pro vás manipulace s naplněnými bagy byla, co nejjednodušší.

Upozorňujeme též, že Sběrové kampaně budou probíhat v těchto termínech:

  • 14. 10. – 15. 11. 2020: Podzimní sběrová kampaň drobných elektrospotřebičů a baterií se soutěží. Vyhlašují ELEKTROWIN a ECOBAT. Vítězné školy v každém kraji získají poukázky pro nákup v řetězci prodejen Kaufland. Pravidla jsou již k dispozici zde.
  • 1. – 29. 2. 2021: Tradiční sběrová kampaň mobilních telefonů bude tentokrát s novým partnerem – společností REMOBIL. Podmínky včas upřesníme.
  • 1. – 31. 3. 2021: Jarní sběrová kampaň drobných elektrospotřebičů a baterií – se soutěží. Vyhlašují ELEKTROWIN a ECOBAT. Vítězné školy v každém kraji získají poukázky pro nákup v řetězci prodejen Kaufland – bude upřesněno.

A na závěr připomínáme, že v pokynech pro sběr baterií se nic nemění. I nadále je zajišťuje společnost ECOBAT. Objednávky a svozy baterií a akumulátorů probíhají způsobem, na který jste zvyklí. Pokud si chcete připomenout pokyny k objednávkám a odvozu a bezpečnostní pravidla najdete je v prolinkovaných odkazech. Stejně tak žádná změna nenastává v případě sběru náplní do tiskáren, který je stále v režii společnosti Cart4Future (pokyny a pravidla). Svozy baterií i tonerů můžete již nyní objednávat.

Ještě upřesnění – mobilní telefony bude nově pro Recyklohraní svážet firma REMOBIL. Tato informace se však bude týkat především tradiční sběrové kampaně zaměřené na mobily.

Kdyby vás k výše popsanému cokoliv zajímalo, neváhejte nás kontaktovat.

Věříme, že až si na nový systém svozu elektra zvykneme, bude pro všechny změnou k lepšímu. Každopádně se omlouváme, že vám tato změna může zpočátku přinést určité komplikace. Děkujeme za pochopení.

Váš tým Recyklohraní                                                                                    

Zpět