Novinky a aktuality

Projektové vyučování žáků je přínosnější a zábavnější (Jindřichohradecký deník)

ROZHOVOR: Učitel a koordinátor soutěže Recyklohraní Jiří Beneš o soutěži a vedení žáků k ekologické výchově Slavonice 

V projektu Recyklohraní, který slaví své první narozeniny, jsou Slavonice nejlepší v kraji. A že je co skutečně slavit, mohou říci pedagogové ze Základní školy Slavonice. Položili jsme koordinátorovi projektu Recyklohraní učiteli Jiřímu Benešovi několik otázek.

O soutěži jste žáky informoval vy?

Na počátku školního roku jsem pro žáky hledal nějaký vhodný projekt s environmentální tématikou. Navíc považuji projektové vyučování za zábavnější a přínosnější, než klasickou výuku. Již rok před tím jsem s žáky zkoušel projekt šitý přímo na Slavonice, který se týkal recyklace odpadů v našem městě pod názvem Slavonice aneb Smeťákov tady nechceme. Žákům jsem projekt představil a oni projevili zájem něco podobného zkusit. Třída 7. A přislíbila, že bude celý školní projekt koordinovat. Požádali jsme vedení školy o souhlas a do soutěže později prakticky vtáhli celou naší školu.

Můžete popsat jak soutěž Recyklohraní probíhala?

Jedním hlavních námětů, bylo zapojit žáky naší školy do sběru použitých baterii a vysloužilých elektrozařízení. V pracovním vyučování jsme vyrobili do každé třídy speciální krabičku, kde mohli žáci odkládat baterie. Sběr jsme zapisovali a vyhodnocovali. Naše škola odevzdala k recyklaci za uplynulý rok kolem 400kg starých baterií a 50 kg elektrozařízení. Ovšem sběr byla jen jedna část úkolů, co žáci plnili. Daleko více úkolů bylo ve formě různých kvízů, výtvarných úkolů, rukodělných prací, literárních úkolů a jiných skupinových prací. Naši žáci si hned na úvod vyrobili maskota Slávka a skupinu si pojmenovali Baterkodlaci ze Slavonic. Ten postupně navštěvoval třídy na škole a motivoval ostatní. Zajímavý byl i literární úkol "Kams ním, aneb jak to bylo u nás doma".

Pomáhali vám při projektu nějací odborníci? S různými kvízy, dotazníky jsme často museli navštívit odborníky v našem městě, kteří mají k odpadům blíže. Velice nám pomáhala Miroslava Danielová z Podniku města Slavonice a Irena Dudíková z městského úřadu, které si zaslouží touto cestou naše poděkování. Snad největší úspěch jsme slavili při výrobě Koše snů. Zde jsme se umístili mezi nejlepšími z celé republiky a naše koše byly na odborné konferenci v červnu v Hradci Králové hodnoceny velice vysoko. Postupně jsme splnili všechny úkoly, žádný jsme nevynechali.

Kolik se zapojilo škol a jak vaše snažení skončilo ? Do soutěže se zapojilo 1603 škol z celé ČR. Po vyhodnocení první části v pololetí jsme byli na 3. místě v Jihočeském kraji. Bojovali jsme dál, trpělivě plnili zadané úkoly, sbírali baterie, malovali a hledali Šrotonátora, učili se třídit, přemlouvat rodiče k třídění, ke Dni Země jsme organizovali zajímavé hry. Nakonec nám naše snažení vyneslo celkem 5290 bodů a skončili jsme na třetím místě v celé České republice.

Odnesli si žáci nějaké odměny?

Samotní žáci byli velice překvapeni a již dnes přemýšlejí, co si za získané body pořídí. Mají možnost si vybrat z katalogu krásné věci v určité bodové hodnotě. Jednomu z nejaktivnějších žáků soutěž již přinesla DVD přehrávač.

Myslíte, že projekt byl pro žáky přínosem, chystáte nějaké další?

Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům naší školy, kteří aktivně do projektu vstoupili. Potěšilo mě nadšení žáků, kreativita a hlavně jak úspěšně může bojovat naše malá škola i na celorepublikové úrovni. Přál bych si, aby neusnuli žáci na vavřínech a opět i letos pracovali aktivně na úkolech. Letos budou mít více prostoru pro plnění úkolů, neboť si vybrali volitelný předmět Environmentální seminář, kde na podobné projekty bude více času. Věřím, že projektem Recyklohraní dostanou žáci do podvědomí jak důležité je chránit naše životní prostředí, nakládání s odpady, jejich třídění a zpětná recyklace. Přál bych si, aby třídění u nich byla samozřejmost, aby dál v životě podporovali tyto environmentální myšlenky na zachování krásné přírody kolem nás.

Zpět

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.