Novinky a aktuality

Třetí úkol skončil

Třetí úkol skončil

Třetí úkol s názvem „Umíme žít bez odpadů“ připravilo Recyklohraní s cílem, aby si každý z nás uvědomil, že v běžném životě nás obklopují tisíce věcí, jejichž původ, složení a finální cestu odstranění si málokdo přesně uvědomujeme. Problematiku „předcházení vzniku odpadů“ žákům a studentům představuje výukový materiál Ekoabeceda aneb Umíme žít bez odpadů, který vznikl v roce 2017 za finanční podpory Státního fondu životního prostředí.

 

Podle přesně metodicky 20 propracovaných scénářů této Ekoabecedy si menší děti zahrály pohádku, žáci a studenti vyšších ročníků kreativně pracovali s tematikou, jak se osobně a zodpovědně chovat tak, aby vznikalo odpadu co nejméně.

Bodové hodnocení bylo tentokrát jednotné – každá škola měla možnost vypracovat jen dva scénáře pro jednotlivý stupeň školy, za každý z nich dostala 125 bodů. Nejvýše tak mohla škola získat 250 bodů. Pokud některá škola vypracovala více scénářů, obdržela body již dle stálého sazebníku – 50 bodů za jeden odučený scénář v maximálním počtu 200 bodů za kalendářní čtvrtletí.

Vypracováno bylo 811 scénářů a školám připsáno 101 375 bodů

Zpět