Novinky a aktuality

Také Vás zajímá, jestli TO funguje?

Probíhá průzkum mezi žáky 5. a 9. tříd ZŠ a mezi školními EVVO koordinátory. Děkujeme za spolupráci, více info zde..... 

Součástí projektu „EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?“ jsou také výzkumná šetření mezi žáky i pedagogy. V současnosti probíhá již druhé on-line dotazníkové šetření mezi žák 5. a 9. ročníků základních škol. Cílem je zmapovat možný posun povědomí a postojů žáků k tématu předcházení vzniku odpadů. Výzkum navazuje na dotazování v listopadu 2017 a realizuje ho společnost INESAN – Institut evaluací a sociálních studií. Pokud se rozhodnete spolu se svými žáky do průzkumu zapojit, reagujte na nabídku, kterou v nejbližších dnech obdržíte do svých e-mailových schránek. Průzkum probíhá formou vyplnění on-line dotazníku. Informování žáků a vyplnění on-line dotazníku nepřesáhne časový rámec 1 vyučovací hodiny. Rádi s Vámi budeme sdílet výsledky výzkumu.

V případě zájmu o zapojení se do on-line dotazníkového šetření a jakýchkoliv dotazů, kontaktujte paní Ing. Janu Menšíkovou ze společnosti INESAN (Tel. 728 449 211; email: jana.mensikova@inesan.eu). Bude se Vám věnovat a zodpoví Vaše dotazy.

Výzkumná šetření nám přinášejí důležité informace pro další práci a dokládají zejména význam a přínos práce vás, učitelů ekologické výchovy. Stručný výtah z průzkumu v listopadu 2017 názorně ukazuje, jaká témata problematiky PVO jsou pro žáky zatím vzdálená a jak velký je potenciál docenění vlastního spotřebitelského chování.

Současně společnost INESAN oslovuje i ty z Vás, kdož jste se zúčastnili podzimní série seminářů, osobně jste se seznámili s výukovým materiálem EKOABECEDA – Umíme žit bez odpadů?. Velice nás zajímá, jak se Vám s lekcemi k PVO pracuje, zda je pro Vaši práci přínosem. Výsledky obou výzkumů s Vámi opět budeme sdílet a pomohou nám i při aktualizaci materiálů.

Předem děkujeme za Váš čas, který on-line dotazníkům věnujete.

Tým Recyklohraní

 

Stručný výtah z průzkumu prevedeného mezi žáky v listopadu 2017 je dostupný v sekci "ke stažení / informační materiály k tématu odpadů.

Zpět