Novinky a aktuality

Recyklace očima mladého vědce!

Recyklace šetří pitnou vodu. A nejen vodu, ale také další přírodní zdroje a nerostné suroviny. Jak? To se dozvídají žáci a studenti prostřednictvím nového vzdělávacího programu Recyklace očima mladého vědce. Začal tento týden v Plzeňském kraji a zkušení lektoři s ním postupně objedou desítky škol ve všech krajích České republiky.

Hlavní snahou je, aby se třídění a recyklace staly samozřejmostí a přirozenou součástí životního stylu mladé generace. Formou hravých vědeckých pokusů úměrných věku účastníků  „Mladý vědec“ ukazuje vliv člověka na přírodu a vede děti k tomu, aby si uvědomily, jaké nevratné následky může mít nevhodné a neekologické lidské chování.


Program, který vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR zajišťuje společnost Recyklohraní, podporuje třídění a recyklaci baterií a elektroodpadu. Věnuje se tematickým okruhům: recyklace a vodní svět, recyklace  a půda, recyklace a vzduch. Je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy a jiné volnočasové aktivity.

O podrobnostech možnostech přihlášení do programu se dočtete v sekci Výjezdní programy

 

Na úvodním obrázku: Žáci se ZŠ Štefánikova v Hradci Králové provádí pokus s filtrací vody.

Zpět