Novinky a aktuality

Podzimní sběrová kampaň v plném proudu – připojte se také!

V plném proudu je podzimní sběrová kampaň se soutěží. Jejími vyhlašovatelem je společnost ECOBAT, která se zabývá zpětným odběrem použitých baterií a dalšími partnery jsou společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN, které vyhlásily soutěž na podporu sběru drobných vysloužilých elektrospotřebičů. Kampaň potrvá až do 15. listopadu.

Během této doby mohou školy odevzdávat vybité baterie a akumulátory i drobné staré elektrospotřebiče a získat za ně body do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Body lze poté směnit v katalogu odměn např. za školní pomůcky či sportovní potřeby.

Podmínky soutěže, bodování a další potřebné informace naleznete dále.

Ta tedy sbírejte a hrajte s námi!

Podzimní sběrová kampaň se soutěží 

Soutěž probíhá od 21. 8. do 15. 11. 2017.

Bonusové body jsou připraveny pro nejaktivnější školy v každém kraji.

ECOBAT vyhlašuje soutěž ve sběru baterií a akumulátorů.

ASEKOL a ELEKTROWIN vyhlašují soutěž na podporu sběru drobných elektrospotřebičů.

Harmonogram: od 21. 8.   do 15. 11. 2017 – sběr a objednávky svozů
                         od 16. 11.  do 10. 12. 2017 – dokončení svozů
                                          do 20. 12. 2017 – vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků

Bodování:

BATERIE:

7 bodů/1 kg (při váze boxu min. 20 kg)

6 bodů/1 kg (při váze boxu 12–19 kg)

3 body/1 kg (při váze boxu do 12 kg)

 

 

ELEKTRO:

drobné + volně ložené ostatní – 3 body/kg

(kromě: TV, PC monitory, velké bílé – lednice, pračky, myčky,…)

 

 

Ceny:                                     BATERIE:

Skokan roku v každém kraji (škola, která v přepoču kg/žák školy, docílí nejvyššího nárůstu hmotnosti sebraných baterií ve srovnání se sběrovou kampaní na podzim roku 2016) získá:  
2 000 bodů na účet školy

Ceny:                                      ELEKTRO:

Nejlepší školy v každém kraji bez rozdílu počtu žáků získají na účet školy (v přepočtu kg/žák školy):
za 1. místo – 1 500 bodů
za 2. místo – 1 000 bodů

Nejlepší škola v každém kraji s více než 300 žáky získá (v přepočtu kg/žák školy)na účet školy 1 500 bodů.

 

Chcete podpořit sběr a navíc informovat i občany v okolí školy? Plakát ke sběru je k dispozici na www.recyklohrani.cz v sekci „Ke stažení“.

Pro objednání svozu vyplňte formulář na webu www.recyklohrani.cz

Více informací Vám poskytneme na emailové adrese info@recyklohrani.cz nebo na telefonu
739 280 887, kde zodpovíme všechny Vaše dotazy.

 

Pravidla soutěže:

do vyhodnocení soutěže budou zařazeny všechny školy, které si v uvedeném termínu objednají alespoň 1x odvoz sběrného boxu na baterie, nebo odvoz vysloužilých elektrospotřebičů,

do soutěže budou zařazeny objednávky zadané v období od 21. 8. 2017 – 15. 11. 2017,

vyhodnocení soutěže proběhne do 20. 12. 2017,

výherci budou informováni prostřednictvím své kontaktní osoby,

získané body za svozy elektra a baterií budou jednotlivým školám připisovány průběžně, body pro výherce soutěží budou připsány na jejich účty po vyhlášení výsledků soutěže,

výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.recyklohrani.cz,

pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit podmínky či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky,

výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích.

 

 

Zpět