Novinky a aktuality

Ekologie a recyklace prostřednictvím zážitků

Ve školách po celé České republice se v průběhu podzimu uskuteční desítky výukových programů Mladý vědec. S Mladým vědcem zapomeňte jen na nudnou na teorii, výuka je vedena badatelsky a v přírodě, součástí jsou hravé pokusy a hlavně podpora kritického myšlení.

„Mladý vědec“ ukazuje vliv člověka na přírodu a vede děti k tomu, aby si uvědomily, jaké mohou být následky nevhodného lidského chování. Žáci a studenti společně s lektory hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak, co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás.

Recyklace očima mladého vědce se věnuje tematickým okruhům: recyklace a vodní svět, recyklace a půda, recyklace a vzduch. Je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní a je vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy apod.

Program vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR zajišťuje společnost Recyklohraní.

V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je výjezdní program odměnou pro nejaktivnější školy v každém kraji.
Tři čtvrtiny nákladů programu Recyklace očima mladého vědce jsou financovány z dotace Státního fondu životního prostředí ČR.  Zbývající náklady mají školy možnost uhradit body ze svého konta v Recyklohraní.

 

Foto: Žáci ze ZŠ Velké Březno  )Ústecký kraj) měří pH a průhlednost vody pomocí Secchiho desek

Zpět