Novinky a aktuality

Třetí úkol s ELEKTROWINEM

Máme tu nové pololetí a s ním i nový úkol. Patronem úkolu je nyní společnost ELEKTROWIN.

A co budeme dělat?

Hrát si na předky. Ti také využívali sílu vody a větru pro svůj prospěch. Název úkolu zní Zatoč s vodou a větrem.

Tentokrát Katka s Honzou zkoumají sílu a vliv větru a vody. Menší děti se pokusí sestavit větrník a ty starší vodní mlýnek.

Společnost ELEKTROWIN má za sebou 11 let sběru vysloužilého elektrozařízení a i tomu se bude aktuální úkol věnovat. Vypracované úkoly odevzdávejte do 15.  dubna 2017.

Prosíme, odevzdávejte úkoly přes rozhraní www.recyklohrani.cz, nezasílejte nám Vaše práce e-mailem, ani poštou. Takto zaslané úkoly nemusí být vyhodnoceny.

Také nenechávejte odevzdání úkolu na poslední možný termín. Na odevzdání po termínu ani chybu systému nebude brán zřetel.

Zpět