Novinky a aktuality

Objednání svozu elektrozařízení Asekol

Se změnou objednávkového formuláře na svoz elektrozařízení jsme na infolince zaznamenali zvýšené množství dotazů. Zde uvádíme odpovědi na nejčastější z nich.

Potřebuji nové sběrné pytle... - požadavek prosím napište do Poznámky v objednávkovém formuláři.

Mám již plnou sběrnou nádobu... - elektrozařízení, které se vám již nevejde do přeplněné nádoby, uložte vedle. Toto elektrozařízení uveďte do Poznámky v objednávkovém formuláři.

Štítky na sběrné pytle... - štítky na monitory, TV a pytle byly zrušeny. Pytle prosím označte vlastní cedulkou s adresou a IČ školy.

Děkujeme za pochopení

Zpět