Novinky a aktuality

Podzimní sběrová kampaň se soutěží

Rok 2015 je 10. jubilejní pro sběr a recyklaci starých elektrospotřebičů a 9. září slavíme 1. evropský den recyklace baterií. A jak jinak, než sběrem? Budeme rádi, když se připojíte!

Společnost ECOBAT vyhlašuje soutěž ve sběru baterií a akumulátorů.
Partneři ASEKOL a ELEKTROWIN vyhlašují soutěž na podporu sběru drobných elektrospotřebičů.

Do vyhodnocení soutěže budou zařazeny svozy učiněné na základě objednávek zadaných od 24. 8. do 15. 11. 2015.
Oceněny budou nejaktivnější školy v každém kraji.

Harmonogram:   
od 24. 8. do 15. 11. 2015 – sběr a objednávky svozů
od 16. 11. do 4. 12. 2015 – dokončení svozů
do 15. 12. 2015 – vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků

Bodování:
BATERIE:
7 bodů / 1 kg  (při váze boxu min. 20 kg)
5 bodů / 1 kg  (při váze boxu 12 – 19 kg)
3 body / 1 kg  (při váze boxu do 12 kg)

ELEKTRO:
drobné + volně ložené ostatní - 3 body/kg
(mimo TV, PC monitory, velké bílé – lednice, pračky, myčky…)
 
Ceny:    
BATERIE:
1) Nejlepší škola v každém kraji (v přepočtu kg / žáka školy) získá: 2 000 bodů na účet školy + nádobu Ecocheese velikosti M (VIP design) + CD Daniela Bárty s podpisem zpěváka
2) Losování bez vítězů z krajů – 10 škol vylosovaných ze všech škol, které odevzdaly minimálně 150 kg baterií, získá: krabičku baterií pro potřeby školy (48 ks alkalických baterií AA, 1,5 V)

Ceny:      
ELEKTRO:
1) Nejlepší školy v každém kraji bez rozdílu počtu žáků získají na účet školy (v přepočtu kg / na žáka školy):
za 1. místo – 3 000 bodů
za 2. místo – 2 500 bodů
za 3. místo – 1 500 bodů
2) Nejlepší škola v každém kraji s více než 300 žáky získá (v přepočtu kg / na žáka školy) na účet školy 3 000 bodů.

Chcete podpořit sběr a informovat také občany v okolí školy? Plakát ke sběru je k dispozici na www.recylohrani.cz v sekci „Ke stažení“.
Pro objednání svozu vyplňte formulář na webu www.recyklohrani.cz
Více informací Vám poskytneme na emailové adrese info@recyklohrani.cz nebo na telefonu
739 280 887, kde zodpovíme všechny Vaše dotazy. Kompletní znění vyhlášení soutěže ve formátu PDF je ke stažení ZDE.

Pravidla soutěže:
• do vyhodnocení soutěže a slosování (v případ soutěže na sběr baterií) budou zařazeny všechny školy, které si v uvedeném termínu objednají alespoň 1x odvoz sběrného boxu na baterie, nebo odvoz vysloužilých elektrospotřebičů
• do soutěže budou zařazeny objednávky zadané v období od 21. 8. 2015 – 15. 11. 2015
• vyhodnocení soutěže proběhne do 15. 12. 2015
• výherci budou informováni prostřednictvím své kontaktní osoby
• získané body za svozy elektra a baterií budou jednotlivým školám připisovány průběžně, body pro výherce soutěží budou připsány na jejich účty po skončení soutěže
• výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.recyklohrani.cz
• pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit podmínky či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky
Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích

Zpět