Novinky a aktuality

Děkujeme :)

Milí přátelé,
sedmý školní rok vzdělávacího programu Recyklohraní je minulostí. Děkujeme za Vaši aktivní podporu pro třídění a recyklaci obalů, baterií i elektrozařízení.

Věříme, že čas a úsilí, které spolu se svými žáky věnujete tematickým úkolům i sběru samotnému, se otiskuje do zkušeností každého dítěte a Vaším přičiněním vyrůstá generace, pro kterou je ohleduplný přístup k životnímu prostředí naprostou přirozeností.

Přejeme zasloužené týdny odpočinku a těšíme se na další setkání v novém školním roce.

Vaše Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

Zpět