EKOABECEDA pro environmentální výchovu

Didaktický materiál pro celoroční práci v průřezovém tématu environmentální výchova

EKOABECEDA je metodickým a výukovým materiálem ke snadnému uchopení a oživení průřezového tématu environmentální výchova jako nedílné součásti RVP ZV. EKOABECEDA je vhodnou pomůckou pro činnost pedagogickou i práci ve volnočasových aktivitách. Pomůže k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky. EKOABECEDA se zabývá celkovým pohledem na environmentální výchovu na obou stupních ZŠ. Je přímo použitelná ve výchovně-vzdělávacím procesu a většině témat a cílů podle RVP ZV. Pomocí EKOABECEDY může být dosaženo cílů, očekávaných výstupů a klíčových kompetencí žáků.

Přehled těmat EKOABECEDY s přiřazenými výstupy

A/ Obaly a odpady
1 2 3 10 18
Kontrolní otázky
B/ Elektrická a elektronická zařízení
1 2 3 18 21
Kontrolní otázky
C/ Odpady a jejich třídění
7 12 19 22 24 27 28 31 35
Kontrolní otázky
D/ Energie, baterie, třídění elektroodpadu
9 14 15 17 20 24 27 28 30
Kontrolní otázky
E/ Kontejnery, sběrné nádoby, sběrný dvůr a místa zpětného odběru, skládky
8 11 19 20 24 25 26 35 36
Kontrolní otázky
F/ Sběr, zpracování, recyklace a využití elektroodpadu
4 6 10 23 31 33 37
Kontrolní otázky
G/ Ekodesign
16 21 25 32 34
Kontrolní otázky
H/ Vztah člověka k životnímu prostředí
1 2 5 19 29 32 37
Kontrolní otázky
  - 1 stupeň ZŠ
  - 2 stupeň ZŠ
  - 1 a 2 stupeň ZŠ

 

Pro získání 250 bodů za kompletní zpracování jednotlivých tématických okruhů EKOABECEDY pro environmentální výchovu vyplňte následující zpětnou vazbu:

Zpětná vazba

Zpět do seznamu

Spoluorganizátoři

   Partneři programu

COOKIES
Recyklohraní potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.