EKOABECEDA „Vybité baterie do koše nepatří“

„EKOABECEDA aneb Baterie do koše nepatří“ tvoří nový díl výukového programu, jenž je součástí školního ekologicky-vzdělávacího projektu RECYKLOHRANÍ. Díl „Baterie do koše nepatří!“ vytvořila nezisková organizace ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci vybitých přenosných baterií na území celé České republiky. Prostřednictvím příručky pro pedagogy a následně prostřednictvím výukových scénářů získáte ucelené informace o tématu tak, abyste mohli žákům ukázat životní cyklus baterie

Scénáře

Zpětná vazba

Zpět do seznamu