Napsali o nás

Největší ekologičtí srdcaři mezi pedagogy převzali ocenění

Tři desítky nejzapálenějších a nejaktivnějších pedagogů vyučujících environmentálních výchovu z celé České republiky ocenila společnost Recyklohraní. Za svou celoroční práci obdrželi certifikát Ekoučitel roku.

Sken článku je k dispozici zde.
 
Odborná porota z jejich středu vybrala ještě absolutní vítězku, která si odnesla titul Ekoučitel roku. Stala se jí Lenka Hrnčířová – učitelka přírodopisu a angličtiny se Základní školy Týnec nad Labem.
Učitelky a učitelé z mateřských, základních a středních škol, ale i zájmových kroužků, plnili celý rok zadání vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Ta spočívala především v tom, že se svými žáky a studenty řešili osvětové úkoly, vymýšleli a realizovali projekty, vedli netradiční hodiny a sdíleli zkušenosti z environmentální výchovy a zejména pak v oblasti třídění a recyklace elektrospotřebičů a baterií, a dále také v oblasti předcházení vzniku odpadů.
 
„Kritéria byla poměrně přísná. I proto si myslím, že ti, kteří je splnili se právem mohou pyšnit titulem Ekoučitel roku,“ řekla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Čeho si nejvíce vážím, je to, že tito pedagogové dokážou pro ochranu přírody nadchnout své žáky a studenty. Vychovávají tak generaci, která bude ohleduplnější k životnímu prostředí než jejich rodiče. Věřím, že to, co se ve školách od útlého věku učí, se promítne i do toho, jaký životní styl si jednou zvolí.“
 
Slavnostní předání certifikátů Ekoučitel roku 2018/20919 a vyhlášení titulu Ekoučitel roku se uskutečnilo v brněnském Hotelu Atlantis. Vítězka Lenka Hrnčířová si odnesla také odměnu v podobě 20 tisíc korun pro svou školu na další rozvoj ekologické výchovy na Základní škole v Týnci nad Labem.
 
Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět má za sebou již 11 let existence, je do něj zapojeno 3720 škol. Letošní projekt Ekoučitel roku byl již jeho třetím ročníkem.
Zpět