Napsali o nás

Nejlepší třídiče láká Praha

Karlovarský kraj vyhlašoval výsledky výtvarné soutěže Hrajeme si s odpady a Recyklohraní.

Sken článku je k dispozici zde.

Karlovarskýkraj – Více než stovkaškol z celého Karlovarského kraje se letos zapojila dosoutěže nazvané Recyklohraní. Jejím cílemje prohloubit znalosti žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jimosobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení. Vytříděný odpad se sčítal za celou školu a poté se vydělil počtem žáků.Dět iz vítězné Základní školy Královské Poříčí dokázaly vytřídit více než šest a půl kilogramu na jednoho žáka. „Za odměnu pojedou děti do Prahy. Jen ještě nevíme kam. Máme třimožnosti, buďto zoologickou zahradu, památky, nebo si vybereme nějaké muzeum,“prozradila Hana Lipšová zvítězné základní školy,která od kraje obdržela šek na úhradu školního výletu. Na druhém místě se umístila mateřská škola Kraslice a třetí příčka patří Základní ěkole Vítězství z Mariánských Lázní. 

Zpět