Znění úkolu

Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici

Milí přátelé ve školách,

věděli jste, že sladká voda představuje jen 2,53 procenta veškeré vody na naší planetě? Zbytek je voda slaná v mořích a oceánech. Podíl pitné vody je však ještě nižší a představuje pouze 0,007 % celkového objemu vody na Zemi. Lidstvo je na pitné vodě závislé, takže je logické, že si ji musíme chránit. A to je pro nás velká výzva – proto se s Recyklohraním chceme věnovat tomu, jak k ochraně vody může přispět každý z nás, včetně školáčků od mateřinek přes základky až po studenty středních škol.

Ale znáte to, každá stavba má mít pevné základy. Letošní první úkol tedy zasvětíme poznání základních principů, co vše se musí stát, než si vodu napustíme z kohoutku do sklenice a začneme si vychutnávat osvěžující doušky. Nebyli bychom však Recyklohraní, kdybychom vás nevyzvali k zapojení tvořivosti, bádání i týmové spolupráce :-). A jsme u samotného zadání!

Úkolem dětí a studentů bude zapátrat, jak se dostane pitná voda až „do sklenice“ – tedy jak se postupně upravuje, než si ji můžete napustit z kohoutku. Důležitá je i cesta zpět do přírody – tedy zajímejte se, jak se na cestě od vás opět čistí a kam se vypouští.

Vytvořte schéma koloběhu vody ve vodárenství. Popište s žáky a studenty, co se v jednotlivých fázích děje a proč. Výsledkem by měla být názorná pomůcka využitelná ve vyučování, která může být zachycena na papíře nebo ve formě prostorového modelu. Zohledňujte reálná místa ve svém regionu, včetně jména a polohy vodního zdroje, čistírny odpadních vod atp. 

Přesné zadání najdete v části B tohoto dokumentu. Pro mateřské školy jsme úkol výrazně zjednodušili, aby ho zvládly splnit i malé děti.

A pozor! Budeme moc rádi, když díky dětem vzniknou krásné a poučné mapy. Proto jsme se rozhodli, že 5 prací z každé věkové kategorie (MŠ, 1. st ZŠ, 2. st. ZŠ a SŠ), které bude naše odborná porota považovat za nejzdařilejší, oceníme zvláštní odměnou. O co půjde, upřesníme do konce září.

Se spoluvyhlašovatelem úkolu, vodárenskými společnostmi ze skupiny VEOLIA, se moc těšíme na výsledky snažení vašich žáků a studentů.

Váš tým Recyklohraní

Zadání pro jednotlivé stupně

Pomůcky

Potřebné pomůcky jsou vždy uvedeny u jednotlivých úkolů.

Postup

Po vypracování úkolů nám do Recyklohraní zašlete soubory uvedené v zadání pro daný stupeň.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@recyklohrani.cz nebo na telefonní lince Recyklohraní 739 280 887.

Zpět do seznamu úkolů