Novinky a aktuality

SEŠLÁPNI, UŠETŘÍŠ - 2. úkol Recyklohraní

Recyklohraní vyhlašuje 2. úkol pro letošní školní rok 2010/11.Zapojte se i vy! Matematicko - fyzikální úkol "Sešlápni, ušetříš" je pro všechny věkové kategorie. Přečtěte si víc! Jeho podrobné zadání si můžete stáhnout také zde.

Sešlápni,ušetříš

matematicko - fyzikální úkol

Úvod

Objem je fyzikální veličina, která mimo jiné popisuje prostor, který daný předmět zabírá. Odpady, jež třídíme, odkládáme do košů, pytlů, nebo kontejnerů, které mají také svůj objem. Například, klasický kontejner na třídění odpadů, se čtyřmi kolečky a odklápěcím víkem má objem 1100 litrů, nebo také 1100 dm³ nebo také 1,1m³ . Pokud budeme do kontejneru odpad dávat nesešlápnutý, rychle se zaplní a zároveň bude vážit jen velmi málo a lidé budou mít tendenci odkládat odpad vedle kontejneru. Naopak, budeme-li odpad sešlapávat, do kontejneru se ho vejde výrazně více a bude i více vážit a naplní se o dost později. → Vaším úkolem je zjistit, jak je sešlapávání důležité a dokážete-li spočítat, o kolik více sešlápnutého odpadu se vejde do nádoby známého objemu, než odpadu nesešlápnutého.

Zadání

Zjistěte, kolikrát více sešlápnutého odpadu se vejde do nádoby o daném objemu než odpadu nesešlápnutého.

Postup

 1. Nasbírejte a přineste do školy nesešlápnuté PET láhve o stejném objemu (nejběžnější objem je 1,5 litru, ale mohou to být láhve o objemu 1 litr, nebo dva litry. Důležité je, aby všechny láhve měly stejný objem.
 2. Pořiďte si nádobu o známém objemu, může to být koš na odpadky, pytel, sud, popelnice a zjistěte její objem. Objem můžete vypočítat, nebo zjistit podle údajů uvedených na nádobě (např. koš o objemu 30 litrů). Nedoporučujeme použít nádobu o objemu větším než 100 litrů, pak byste již potřebovali velké množství PET láhví.
 3. Nejprve naplňte nádobu nesešlápnutými PET láhvemi, tak, aby byl objem nádoby zaplněn, ale PET láhve z něj nevyčnívaly. Koš vyfotografujte, PET láhve vysypte na zem, spočítejte a opět vyfotografujte.
 4. Potom PET láhve, budete muset použít i další, které se před tím do nádoby nevešly, důkladně sešlápněte a opět je naskládejte do nádoby tak, aby z ní nevyčnívaly. V tomto případě můžete použít větší sílu tak, abyste nádobu zaplnili co nejvíce. Naplněnou nádobu vyfotografujte, pak PET láhve vysypte na zem, spočítejte a opět vyfotografujte. Proveďte požadované výpočty a všechny PET láhve vysypte do kontejneru na plasty, nebo jinak zajistěte jejich recyklaci – to rovněž vyfotografujte!

Výpočty

 • Mateřské školy
  Vypočtěte, o kolik kusů více sešlápnutých láhví se vejde do nádoby než láhví nesešlápnutých.
 • První stupeň základních škol
  Vypočtěte, o kolik kusů více sešlápnutých láhví se vejde do nádoby než láhví nesešlápnutých.
  Vypočtěte, kolikrát více sešlápnutých PET láhví se vešlo do nádoby, než láhví nesešlápnutých.
 • Druhý stupeň ZŠ a SŠ
  Vypočtěte, o kolik kusů více sešlápnutých láhví se vejde do nádoby než láhví nesešlápnutých.
  Vypočtěte, kolikrát více sešlápnutých PET láhví se vešlo do nádoby, než láhví nesešlápnutých.
  Vypočtěte, na základě Vašich měření, kolik nesešlápnutých PET a kolik sešlápnutých PET láhví by se vešlo do kontejneru objemu 1100 litrů.
 • Bonusový úkol
  Vypočtěte měrnou hmotnost (hustotu) nesešlápnutých a sešlápnutých PET láhví. Výsledek uveďte v kg/m³.

Hodnocení

Každá škola, která se zúčastní úkolu a předá výše uvedeným způsobem vypracovanou zprávu, obdrží za zpracovaný výpočet 100 bodů.
Bonusový úkol má hodnotu 200 bodů.
Maximální možný počet udělených bodů pro jednu školu je 500 bodů.
V případě Mateřských škol je hodnota splněného úkolu 250 bodů.

Každá škola může předat pouze jeden záznamový arch.

Termín hodnocení prací

1. 12. 2010 – 15. 12. 2010

Předání úkolu

Škola zasílá do soutěže práci zpracovanou ve formátu *.doc, *xls nebo *.ppt o celkové velikosti max. 1 MB. Práci odešlete prostřednictvím našich webových stránek www.recyklohrani.cz (po přihlášení do systému pomocí IČ a hesla zadaného při registraci v sekci „aktuální úkoly“), nebo e-mailem na adresu info@recyklohrani.cz, v tomto případě nezapomeňte uvést IČ školy, abychom mohli Váš úkol identifikovat.

Zde se můžete podívat na Vzor záznamového archu.

Zpět