Novinky a aktuality

NOVÝ ÚKOL Recyklohraní!

Recyklohraní vyhlašuje 1.soutěžní úkol na letošní školní rok 2010/11 s názvem "Příběhy našich dědečků a babiček". Těšíte se? Přečtěte si víc! Jeho podrobné zadání si můžete stáhnout také zde.

Úvod

Recyklohraní a společnost ASEKOL vyhlašují literární soutěž! Zahrajte si na zvídavé reportéry a napište pro nás krátkou povídku nebo fejeton. Třeba právě ta Vaše bude potom součástí výstavy Muzeum spotřebičů!

Zadání úkolu aneb o čem budeme vlastně psát

I. Kategorie MŠ (do 6 let)
Popovídejte si s vaší babičkou nebo dědečkem a nechte si od nich vyprávět o jejich oblíbeném starém elektrospotřebiči, který teď již dávno patří do muzea. Poproste je, ať vám o něm napíší pár vět a na základě jejich vyprávění zkuste společnými silami tento spotřebič namalovat! Babička s dědou by neměli zapomenout uvést přesný název spotřebiče!

II. Kategorie I. stupeň ZŠ (6 - 11 let)
III. Kategorie II. stupeň ZŠ (12 -15let)
IV. Kategorie SŠ (16 – 18let)
Popovídejte si s vašimi prarodiči nebo někým jiným ze starších příbuzných a zjistěte, který elektrospotřebič, dnes již nejspíš patřící do muzea, se jim nesmazatelně zapsal do paměti a proč! Nechte si vyprávět, na který spotřebič mají zajímavé vzpomínky ze svého mládí nebo který elektrospotřebič pamatují jako nejstarší. Na základě jejich vyprávění napište krátkou povídku nebo fejeton (maximální rozsah ½ strany A4). Je potřeba aby součástí vaší historky byl i přesný název spotřebiče (např. televize Tesla 250B – lze dohledat na internetu). Ti z vás, kteří budou brát svoji práci reportéra opravdu vážně, připojí také fotografii spotřebiče, o kterém historka pojednává.

Hodnocení

Každá škola, která se zúčastní úkolu a doručí dle pokynů uvedených níže svoji povídku/fejeton, obdrží 80 bodů; škola, která pošle spolu s povídku/fejetonem také fotografii spotřebiče o kterém povídka pojednává, získá 120 bodů (fotografie musí být v tiskové kvalitě!) Dále oceníme vždy 3 vítězné práce z každé z výše uvedených kategorií, které vybere odborná komise složená ze zástupců společnosti Asekol s.r.o., školy umístěné na 1. místě získají bonus 1000 bodů, 2. místo obdrží 500 bodů a práce na 3. místě získají bonus 300 bodů.

Termín předání prací

Do 31. 10. 2010, 24:00 hod.

Hodnocení prací

Práce budou vyhodnoceny a body připsány do 30. 11. 2010

Zaslání úkolu

Škola zasílá do soutěže svého favorita, tzn. jednu povídku/fejeton (možné zaslat jednu z každé kategorie) o rozsahu max. 1 strany A4. Práce může být psaná na počítači nebo ručně (v tom případě naskenujte), musí být dobře čitelná. Nečitelné nebo špatně čitelné práce nebudou hodnoceny! U povídky/fejetonu nezapomeňte uvést jméno a věk autora. (bez těchto údajů nebude povídka hodnocena) Práci odešlete prostřednictvím našich webových stánek www.recyklohrani.cz (po přihlášení do systému pomocí IČ a hesla zadaného při registraci – sekce "Aktuální úkoly"). Pro odeslání můžete využít také e-mail info@recyklohrani.cz – v tom případě nezapomeňte uvést IČ školy. (povídky z mailů bez IČ školy nebudou zařazeny)

Na vaše povídky se těší tým Recyklohraní!
Zpět