Novinky a aktuality

Ukončení svozů pro školní rok 2009/10

Rádi bychom bych vás upozornili, že poslední termín pro objednání odvozu boxů s bateriemi i sběrných nádob na drobné elektrozařízení (týká se i velkého, volně loženého elektra) je ve čtvrtek 10.6.2010. Objednávky odvozu přijaté po tomto datu budou bohužel považovány za neplatné. Odvoz použitých baterií i vysloužilého elektra si můžete obvyklým způsobem (přes www stránky Recyklohraní ) opět objednávat po letních prázdninách od 1.9.2010.

Zpět