Novinky a aktuality

Kompost nad zlato! Recyklohraní se připojuje k Mezinárodnímu týdnu kompostování

Recyklohraní se aktivně připojuje k Mezinárodnímu týdnu kompostování, který v letošním roce probíhá od 2. - 8. května. Pojďte si spolu s námi připomenout, proč roste význam kompostování, a jak se můžeme zapojit také ve školách.

Směsný komunální odpad obsahuje 40 – 60 procent biologicky rozložitelných odpadů. To je opravdu vysoké číslo. S odpadem z popelnic se pak odváží nejčastěji na skládky odpadu, kde zbytečně zabírá místo, nebo do spaloven. Přitom, pokud bychom tento bio odpad zkompostovali, nejenže bychom ušetřili prostředky na skládkování, ale navíc bychom získali cenné organické hnojivo a zeminu. Což se může hodit i v mnohých školách. 

Prosíme vás o vyplnění dotazníku, který mapuje váš zájem o kompostování

V Recyklohraní zvažujeme, že bychom se rozsáhlému tématu kompostování věnovali i v rámci našeho vzdělávacího programu a proto vás prosíme, zda byste nám mohli věnovat 5 minut svého času a odpověděli nám na krátkou anketu – link je zde

Výzva Nakopej si pytel!

Zároveň mezi školy rádi sdílíme pozvánku na Dny otevřených dveří v rámci Mezinárodního týdne kompostování, v rámci kterých si můžete v zapojených kompostárnách vlastnoručně nakopat pytel kompostu (více info zde). Pokud jste z okolí Kutné Hory, máme pro vás i nabídku exkurze v kompostárně v Neškaredicích na Kutnohorsku. Rádi vám v případě zájmu předáme bližší informace. 

Připojujeme několik zajímavostí, proč je kompostování „in“

  • V České republice je cca 640 kompostáren, které mají dostatečnou kapacitu na zpracování bioodpadů v ČR.
  • Doba trvání kompostovacího procesu je min. 60 dní, po té by měl kompost ještě „dozrát“.
  • Kompost je kvalitní organické hnojivo, které se používá k hnojení zemědělské půdy a zahrad.
  • Do půdy je s kompostem dodávána kvalitní organická hmota, která zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu a zlepšuje její odolnost proti erozi. „Zdravá půda“ je největší přehrada. Voda se ve zdravé půdě zadrží v pórech a pak se postupně uvolňuje pro potřeby rostlin. Například černozem může zadržet 3,5 tisíce kubíků vody na hektar. Průměrná spotřeba vody na osobu/rok je cca 30 kubíků. Pro lepší představu – v přepočtu se tak se může jednat o zásobu vody pro přibližně 117 lidí na rok.
  • Ve většině půd je organické hmoty nedostatek a proto voda odtéká a pak krajině chybí.
  • Velkou výhodou kompostu je, že velmi efektivně posiluje půdu a zlepšuje její protierozní vlastnosti. V současné době je nedostatek organických hnojiv pro hnojení zemědělských půd z důvodu značného poklesu chovaného skotu (snížení za posledních 30 let o cca 50 %). S tím narůstá i význam kompostu.

V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici na našich kontaktech.

Děkujeme za pozornost i vyplnění ankety. 

Mějte se hezky a pamatujte, že jak už napsal Marcus Tullius Cicero „Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.“ Kompostováním můžeme přírodě a zejména půdě trochu pomoci, aby získala zpět své přirozené užitné a protierozní vlastnosti.  A v neposlední řadě omezíme tvorbu odpadu. 

Váš tým Recyklohraní

Zpět