Novinky a aktuality

Při plnění letošního prvního úkolu se školy vytáhly :-)

Recyklohraní už nadělovalo, i když Štědrý den je až za pár dní! Mezi školy zapojené do školního recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět rozdělilo 186 500 bodů za splnění prvního letošního úkolu s názvem Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra! Celkem se zapojilo 590 škol, od kterých přišlo 746 vypracovaných úkolů. Skvělý výsledek, z kterého máme velkou radost. Dobrá práce! Děkujeme všem, co se zapojili.

 

 

Při plnění prvního úkolu ve školním roce 2018/2019 měli žáci a studenti za úkol vytvořit ve škole svou vlastní reklamu na sběr, třídění a recyklaci drobných elektrospotřebičů a baterií. Vyzvali jsme pedagogy, aby se s dětmi pustili do výroby plakátu nebo letáčku, ale klidně i do většího projektu – například transparentu nebo menšího billboardu. Chtěli jsme také, aby tato jejich nově vytvořená SUPER reklama následně propagovala sběr a třídění v jejich škole nebo v jednotlivých třídách. Vyzvali jsme žáky a studenty, aby přemýšleli i nad tím, jestli by nebylo možné ji vyvěsit mimo školu – třeba na veřejné nástěnce, nebo v obecním či městském úřadě.

Zadání pro úkol byla rozdělena podle věkových kategorií dětí. Tomu odpovídala i jejich obtížnost. Děti v mateřských školkách mohly malovat či jinak kreativně zpracovávat plakátky. Na základních a středních školách už jsme navíc chtěli, aby žáci nebo studenti ve škole zorganizovali výstavu svých reklamních prací, přemýšleli, jak pomocí nich zpropagovat sběr a recyklaci elektrospotřebičů a baterií ve třídách i v celé škole. Nabídli jsme jim též, aby vytvořili reklamu, která bude propagovat důležité recyklační svátky, a to konkrétně Evropský týden recyklace baterií (9. září) a Mezinárodní den elektroodpadu (13. října).

Pro doložení splnění úkolu měly školy zaslat fotografie vyrobeného nebo vyrobených plakátů, a aspoň jednu fotografii, při které jsou zachyceni žáci nebo studenti při plnění úkolu. Každá škola, která splnila toto zadání v konkrétní věkové kategorii, získala 250 bodů.

Nyní už se ve školách pilně pracuje na dalším úkolu – VYTVOŘTE BATERKOŽROUTA. Zadání k němu najdete zde http://www.recyklohrani.cz/cs/tasks/view/67

Zpět