Novinky a aktuality

Krásné prázdninové dny!

Milí přátelé Recyklohraní, děkujeme Vám za další školní rok, kdy jste se spolu s Vašimi žáky a studenty věnovali tématu třídění a recyklace a nově také předcházení vzniku odpadu. Společně jsme hledali odpovědi na důležité otázky, hráli si, tvořili, objevovali.

 

Setkávali jsme se také osobně přímo ve školách při výjezdních programech Recyklace hrou, Recyklace očima mladého vědce a nově i v mateřských školách při Hrátkách s Asíkem a Batem. S více než 500 z Vás jsme se potkali také na seminářích k tématu předcházení vzniku odpadu a novému dílu EKOABECEDY. To vše se mohlo uskutečnit díky dlouhodobé podpoře partnerů ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN a v neposlední řadě i díky finančním prostředkům Státního fondu životního prostředí ČR a dotacím jednotlivých krajských úřadů.  

Už nyní připravujeme a těšíme se na 11. ročník programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Přejeme Vám pohodové letní dny, zasloužený odpočinek a těšíme se na shledání opět po prázdninách.

Tým Recyklohraní

 shutterstock_24157993

Zpět