Novinky a aktuality

Zapojte své žáky do výzkumu!

Součástí projektu „EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?“ jsou také výzkumná šetření mezi žáky i pedagogy, do kterého se může zapojit každý, kdo má zájem o tuto tematiku.

Cílem je zmapovat základní vědomosti a postoje žáků k tématu předcházení vzniku odpadů.

 

Průzkum probíhá formou on-line dotazníku, na jehož vyplnění stačí pouhá jedna vyučovací hodina. V současnosti probíhá toto on-line dotazníkové šetření mezi žáky 5. a 9. ročníků základních škol.

Výzkumná šetření přinášejí důležité informace a dokládají zejména význam a přínos práce učitelů ekologické výchovy. V tomto smyslu stojí za to připomenout průzkum z května 2016. Mimo jiné z něho vyplývá, že pedagogická práce se pozitivně promítá nejen do žáků samotných, ale daří se tak ovlivňovat i návyky v rodinách.

Výzkum realizuje společnost INESAN – Institut evaluací a sociálních studií. V případě zájmu o zapojení se do on-line dotazníkového šetření a jakýchkoliv dotazů, kontaktujte paní Ing. Janu Menšíkovou ze společnosti INESAN (Tel. 728 449 211; email: jana.mensikova@inesan.eu).

 

 

Zpět