Novinky a aktuality

Hry Recyklohraní a Ukliďme si svět se spojily

Počínaje zářím 2012 došlo ke spojení dvou největších školních soutěží v ČR zaměřených na šíření osvěty v oblasti třídění a recyklace. 

Společnost Elektrowin a.s., organizátor soutěže Ukliďme si svět, se stejně jako zakládající společnosti soutěže Recyklohraní dlouhodobě věnuje podpoře informovanosti a zvyšování povědomí o třídění odpadu a recyklaci. Zaměřují se především na vysloužilé elektrozařízení.

Vzhledem k tomu, že školní projekt Recyklohraní se věnuje stejným tématům a sleduje stejné cíle jako hra Ukliďme si svět, došli jsme k závěru, že oběma aktivitám prospěje jejich sjednocení a zefektivnění. Od školního roku 2012/13 se tedy budeme setkávat v projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Věříme, že pro děti, studenty i pedagogické pracovníky společně zorganizujeme zajímavé aktivity, připravíme užitečné rady a pomůcky pro EVVO a v neposlední řadě Vám pomůžeme získat pro školu hezké dárky z našeho katalogu.

Abyste se do projektu mohli plnohodnotně zapojit, je třeba se seznámit s pravidly a následně se zaregistrovat. Registrované školy mohou získávat body za vyhlášené úkoly nebo sběrové akce, mohou si zdarma objednávat svozy elektrozařízení nebo bateriíí a mohou si vybírat z nabízených odměn.

 

Za celý tým projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět přeji mnoho úspěchů při soutěžích, plnění úkolů nebo sběru a neméně hezkých chvil strávených s dárky koupenými za body u nás získané.

 

Mgr. Ilona Johnová Koukalová,

 

 

Zpět