Napsali o nás

Elektroodpad do koše nepatří

Žáci primy, sekundy a tercie Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně se pod vedením Mgr. Nyklesové v rámci výuky výtvarné výchovy zúčastnili environmentálního projektu zaměřeného na podporu sběru elektroodpadu.

Sken článku: Elektroodpad do koše nepatří

Žáci společně tvořili informační plakáty, kde informují o nutnosti nakládat uvědoměle s nefunkčními elektrickými spotřebiči. Projekt, vyhlášený o.p.s. Recyklohraní, zapojené žáky velmi zaujal a podpořil i kampaň na sběr drobných nefunkčních elektrospotřebičů a baterií ve škole. Děkujeme všem zúčastněným za velmi povedená výtvarná díla, která oslovují širokou veřejnost.

Mgr. Lukáš Kučera, EVVO koordinátor

Zpět