Novinky a aktuality

V třetím letošním úkolu si děti potrénují češtinu. Má název "S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra"

Ve třetím úkolu letošního školního roku s názvem "S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra" se na téma třídění a recyklace elektrospotřebičů podíváme trochu netradičně „skrze“ český jazyk. 

Tentokrát se žáci a studenti mohou stát spisovateli, básníky, blogery a sepsat příběh spotřebiče v rodině. Proč si ho rodina pořídila? Jak se o něj starala? Co se stalo, že již není potřebný? A co dál a proč? 

Ve hře jsou opět body na školní konta u Recyklohraní. Můžeme též prozradit, že odborná porota vybere z došlých literárních prací (dokumentací k plnění úkolu) nejzdařilejší tři ve třech věkových kategoriích, jejichž autoři budou pozváni na vyhlášení výsledků a autorské čtení do Národního technického muzea v Praze, kde pro ně bude připraven speciální program. 

Nejmenší děti ve školkách a v prvních ročnících základních škol nám místo psaného příběhu mohou nakreslit obrázek nebo leporelo. Ty starší (ZŠ a SŠ) prosíme o slohový útvar dle jejich nebo uvážení pedagoga. Mohou napsat básničku, pohádku, povídku, fejeton, ale třeba i interview, reportáž či sloupek. Podrobné instrukce dle jednotlivých věkových kategorií najdete zde. Vypracovaný úkol mohou školy posílat do 30. března 2019.

Věříme, že při plnění úkolu si žáci a studenti mohou uvědomit, že životnost elektrospotřebičů v domácnostech máme hodně ve svých rukou. A také, že když doslouží, jejich život tím nemusí končit. Pokud je předají na recyklaci, dají jim šanci, aby z nich vznikly druhotné suroviny, které slouží k výrobě nových produktů.

Slavnostní předání ocenění za nejlepší literární práce v kategoriích I. st. ZŠ, II. st. ZS a SŠ proběhne 30. května 2019 v Národním technickém muzeu v Praze, které je partnerem tohoto úkolu (stejně jako společnost ELEKTROWIN). V každé z těchto tří kategorii oceníme autory prvních tří nejzdařilejších prací. Děti se mohou těšit nejen na návštěvu muzea, drobné odměny, ale též na kulatý stůl s pracovníky muzea. Členy poroty Vám postupně představíme na webu a FB již v následujících týdnech.

Vzhledem k tomu, že v soutěži oceňujeme nejlepší literární práce, vítěze v kategorii mateřské školy vyhlašovat nebudeme. I tak věříme, že děti ve školkách bude bavit povídání, kreslení a jiné tvoření na téma příběhů vysloužilého eletra (dle zadání úkolu). Motivací mohou být, jako vždy, získané body. Někdy příště se pokusíme vymyslet i takový projekt, kdy podobná „prémie“ spojená s vyhlášením výsledků bude zaměřená i na děti v MŠ.

Zpět