Novinky a aktuality

Projevte svoji kreativitu a dejte novou šanci druhotným surovinám!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo pro základní a střední školy a učiliště 2. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Cílem je ocenit inspirativní projekty a cesty k šetrnému nakládání se zdroji.  Prvních 100 škol, které se do soutěže zaregistrují, získá na svůj účet v projektu Recyklohraní 400 bodů.

 

Nejlépe budou ohodnocena soutěžní díla s nejvyšším obsahem druhotných surovin, s nejvyšší mírou kreativity a originality nápadu i kvalitou zpracování. 
Přihlaste do 31. března 2018 své práce do některé z kategorií (5,6,7) přímo na stránkách soutěže https://druhotnasurovina.mpo.cz/.  

Vítězové jednotlivých kategorií získají mj. zábavně-edukační exkurzi s workshopem zaměřenou na zpracování druhotných surovin.

Kritéria, kategorie a další podrobnosti soutěže jsou k dispozici zde

Zpět